คงเดิม/เอิน

27 05 2010
<table cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td width="60"><img src="http://music.gmember.com/player/player/partner/musicatm/image/1.jpg"></td><td><img src="http://music.gmember.com/player/player/partner/musicatm/image/2.jpg"></td><td width="60"><img src="http://music.gmember.com/player/player/partner/musicatm/image/3.jpg"></td></tr><tr><td valign="top"><img src="http://music.gmember.com/player/player/partner/musicatm/image/4.jpg"></td><td valign="top"><object height="537" width="323" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,28,0" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"> <param value="http://music.gmember.com/player/player/partner/musicatm/image/musicATM.swf?2009Apr23021235" name="movie"/> <param value="station=&mediafile=&artist=&songid=0400687501&mv=" name="FlashVars"/> <param value="high" name="quality"/> <param value="scale" name="noscale"/> <embed height="537" width="323" name="flashvars" flashvars="station=&mediafile=&artist=&songid=0400687501&mv=" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" quality="high" scale="noscale" src="http://music.gmember.com/player/player/partner/musicatm/image/musicATM.swf?2009Apr23021235"/> </object></td><td valign="top"><img src="http://music.gmember.com/player/player/partner/musicatm/image/6.jpg"></td></tr></table>

คงเดิม/เอิน
เอาซีดีมาวางของทุกอย่างที่เทอฝากไว้หนังสือนิยายต้นไม้แก้วน้าแจกัน
กล่องเปล่ากระเป๋ารองเท้าชั้นยังเก็บอยู่ด้วยกันตรงนั้นที่เก่า
มองดูภาพสุดท้ายรูปที่ถ่ายตอนเราจากกันรูปที่เทอหั้ยชั้นวันที่จะลา
มีคำบรรยายที่ซาบซึ้งจนต้องกลั่นน้าตาคำธรรมดาแต่มีความหมาย
สิ่งที่ชั้นท่องจำขึ้นจัยและชั้นไม่อาจลืม นั่นคือเราจะยังมีกันจะไม่มีวันปันจัยหั้ยคัย
จะมีชั้นคนเดียวเท่านั้นจะนอนจะฝันถึงกันเรื่อยไป จะรอคอยคืนวันเวลา
จะนานจะช้าต้องเจอกันใหม่ทุกอย่างจะยังคงเดิมต่อไปจะไม่มีวันเปลี่ยน
ยังดูแลต้นไม้ที่เทอฝากหั้ยช่วยเก็บไว้หั้ยมันมีชีวิตอยู่ได้นานๆ
ยังฟังเพลงในซีดีที่เราเคยฟังด้วยกันยิ่งทำหั้ยชั้นคิดถึงจับจัย
และที่ชั้นท่องจำขึ้นจัยและชั้นไม่อาจลืมนั่นคือเราจะยังมีกันจะไม่มีวันปันจัยหั้ยคัย
จะมีชั้นคนเดียวเท่านั้นจะนอนจะฝันถึงกันเรื่อยไปจะรอคอยคืนวันเวลา
จะนานจะช้าต้องเจอกันใหม่ทุกอย่างจะยังคงเดิมต่อไปจะไม่มีวันเปลี่ยน
นั่นคือเราจะยังมีกันจะไม่มีวันปันจัยหั้ยคัย จะมีชั้นคนเดียวเท่านั้นจะนอนจะฝันถึงกันเรื่อยไป
จะรอคอยคืนวันเวลาจะนานจะช้าต้องเจอกันใหม่ทุกอย่างจะยังคงเดิมต่อไปจะไม่มีวันเปลี่ยน
จะรอคอยคืนวันเวลาจะนานจะช้าต้องเจอกันใหม่ทุกอย่างจะยังคงเดิมต่อไปจะไม่มีวันเปลี่ยน
Advertisements

คำสั่งกระทำ

ข้อมูล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s
%d bloggers like this: